Ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie nazwy spółki
 

Szanowni Państwo!


Uprzejmie zawiadamiamy, że od dnia 19.05.2017 r. nastąpiła zmiana nazwy spółki
„DOM – INVEST” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą we Wrocławiu na AMW INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP, Regon, numer KRS oraz numer rachunku bankowego. Zmiana nazwy spółki nie ma wpływu na ważność zawartych wcześniej umów. Prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach.

 

Aktualne dane spółki są następujące:


AMW INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu

 

w obrocie handlowym spółka używać będzie skrótu: 


 

AMW INVEST Sp. z o.o.

ul. Romana Dmowskiego 1

50-203 Wrocław


 

NIP 899-232-12-94

Regon 932117189

KRS 0000003772